Shared Computer Activation

Shared Computer Activation

Microsoft Shared Computer Activation (SCA) er en lisensieringsmodell som muliggjør Office 365 lisensiering på delt maskinvare.

I september 2014 ble "Microsoft Shared Computer Activation (SCA)" modus i Office 365 aktivert, slik at flere Office 365 ProPlus-brukere kan dele den samme maskinvaren i følgende tre scenarier:

• Kunder med dedikert løsning i eget datasenter

• Datasentertjenester fra Smart IT.

• Windows Azure miljø

Hvilken Office-versjoner støtter "Shared Computer Activation"? 

Shared Computer Activation modus fungerer med enterprise-versjoner av Office 365 (ProPlus, E3 og E5).  

Fordeler med "Shared Computer Activation" for Office 365 ProPlus

Den viktigste fordelen av SCA for Office 365 ProPlus er at det gir deg som kunde valgmuligheter og fleksibilitet. SCA tillater deg å bruke eksisterende Office 365 ProPlus-lisenser også for en privat skybasert infrastruktur.

Du kan velge om du vil bruke lisensene på dine egne servere eller på servere i et delt miljø hos Smart IT.  
Ved å la Smart IT bruke dine eksisterende Office 365 ProPlus-lisenser får du derved en redusert infrastrukturkost.  

Vi i Smart IT er en godkjent leverandør av SCA for Office 365 ProPlus, slik at vi kan distribuere kvalifiserte Office 365 ProPlus-lisenser til den skyløsning du måtte foretrekke!

Ta kontakt for mer info.