Konsulent og support

Konsulent og support

For bedrifter som ikke har all kompentanse "inhouse", kan supportavtaler og konsulentarbeid fra Smart IT være løsningen på en IT-utfordring.

Ved å la Smart IT ta seg av driften til en eller flere IT-løsnigner, er det enkelt å forholde seg til hvem som har ansvaret, hjelpen er alltid tilgjengelig og man har muligheten til å omstille seg raskt.

Vi tilbyr støtte ved både planlegging og gjennomføring av prosesser innen tjenesteutsetting. Tjenesteområder som ofte inngår i en avtale er:

  • Infrastrukturtjenester lokalt eller skyløsninger som datasenter, klient, kommunikasjon og sikkerhet
  • Applikasjonsvedlikehold og drift
  • Konsulentbistand og rådgivning
  • Programvare